Ποιότητα

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρεία εγκυάται την παραγωγή ρούχων υψηλής ποιότητας. Σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία, όλοι οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι υπόκεινται σε αυστηρή αξιολόγηση τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της συνεργασίας από μέρους της εταιρείας.


Ακόμα, για τους υπεργολάβους, η εταιρεία διατηρεί συνεχώς ελεγχτή της στο εργοστάσιο παραγωγής για την διάρκεια της παραγωγής, ο οποίος ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και το τελικό προιόν.


Η Τρικοπλέξ εφαρμόζει σύστημα ERP σε όλη της την εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο εξασφαλίζει ιχνηλασιμότητα και έλεγχο.


Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για BIO (οργανικά) προϊόντα συμφωνα με το GOTS (Global Organic Textile Standard) χρησιμοποιώντας μια ειδική εφοδιαστική αλυσίδα από πιστοποιημένους υπεργολάβους, υλικά και διαδικασιές.


Η Τρικοπλέξ είναι μέλος της SEDEX, εφαρμόζοντας το Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code, δουλεύοντας με τους συνεργάτες της ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές καλών συνθηκών εργασίας και να βελτιώνουν τις ζωές των εργαζομένων στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

  • Slider1
  • Slider2